AKCIJAS

 Mēs turpinām darbu! Viss būs labi! Turamies, un esam visi saprotoši, uzmanīgi un saudzīgi viens pret otru!