News

Mēs turpinām darbu! Viss būs labi! Turamies, un esam visi saprotoši, uzmanīgi un saudzīgi viens pret otru! 

Events in The City of Ventspils ...